Ngày Cần Nhớ
11/09/2011 Ghi danh trễ và thi sếp lớp
18/09/2011 Khai giảng
9/10/2011 Nghỉ lễ Tạ Ơn
4/13/2011 Thi cuối khoá mùa thu
18/12/2011 Ngày học cuối khoá - Ăn mừng Giáng Sinh
8/01/2012 Khai giảng khoá Đông-Xuân
8/04/2012 Nghỉ lễ Phục Sinh
13/05/2012 Thi cuối năm
20/05/2012 Nghỉ lễ Nữ Hoàng
27/05/2012 Thi giải Lê Quí Đôn
3/06/2012 Buổi học cuối
10/06/2012 Lễ Bế Giảng niên khoá 2011-2012

 
Progress